Kun yritys pohtii uuden sivuston toteuttamista on nämä asiat kerrottava kotisivujen toteuttajalle:

Mikä on nykyinen tai tuleva verkkosivunne osoite?

Mistä tässä projektissa on kyse?

Kotisivujen ulkoasu

Onko joitain sivustoja joista pidätte erityisesti ja joiden kaltaisen haluatte oman yrityssivunne olevan?

Miksi pidätte näitä sivustoja hyvinä esimerkkeinä?

Minkälainen on haluttu kävijöiden mielikuva sivustostanne?

Esimerkiksi moderni, käyttäjäystävällinen, hauska, rohkea, puhdas, minimalistinen jne.

Onko teillä toivottua värimaailmaa uusille kotisivullenne?

Onko yrityksellä olemassa jo logo tai muita yritysmarkkinointimateriaaleja kuten käyntikortteja?

Onko tarvetta uudistaa logoa ja samalla käyntikortteja? Esimerkiksi yrityksen logoa voidaan modernisoida yrityksen imagoa paremmin vastaavaksi.

Minkälaiset valokuvat sivustollanne kuvaavat parhaiten yritystänne ja tuotettanne?

Kuka hankkii uudet valokuvat sivustollenne?

Otetaanko ulkoinen valokuvaaja kuvaamaan, Bella Media kuvaa vai kuvaatteko itse? Laadukkaat ja isokokoiset valokuvat herättävät katsojan mielenkiinnon ja viestivät yrityksen laadusta.

Kuvapankkikuvien tarjoamat miljoonat laadukkaat kuvat antavat professionaalisen ilmeen yrityksellenne. Näkyykö yrityksenne brändi hyvin sivustolla käytetyistä valokuvista? Esimerkiksi yrityksen teemaväriä voi hyödyntää valokuvien valitsemisessa.

Aikataulutus ja projektin koko

Kuinka pian haluatte sivustonne valmiiksi?

Kuinka monta sivua sivustolle tulee?

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnissa tärkeää on että miten sivuston tekstit kirjoitetaan.

Kuinka ryhmittelette palvelunne sivustollenne?

Onko hakusanoja otsikoissa?

Onko sisältötekstissä myös käytetty tärkeitä hakusanoja?

Kuka kirjoittaa lopulliset tekstit sivustollenne?

Markkinointi ja verkkonäkyvyys

Kuinka tärkeää hakukoneoptimointi on sivustollanne?

Onko yrityksellänne tarvetta Google-markkinointiin?

Onko yrityksellenne tai tuotteellenne tärkeää Facebook-markkinointi?

Olemassa olevat sivustot:

Kuka on nykyisen sivustonne ylläpitäjä ja toteuttaja?

Käytetäänkö edellisen kotisivunne sisältömateriaalia uudistetulla sivustollanne?